ÖZET METİN / POSTER BİLDİRİMİ

KONGREMİZE GÖNDERİLECEK OLAN ÖZET, TAM METİN VE POSTER BİLDİRİLER HAKEMLER
(BİLİM KURULU) TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK VE YAYINLANMASINA KARAR VERİLECEKTİR.Son Bildiri (ÖZET-POSTER) Gönderim Tarihi : 10/08 (Ağustos)/2022

• Bildirinin sunucu yazarının mutlaka kongreye kayıt olması gerekmektedir.
Aksi durumda, bildiri kabul edilmiş dahi olsa iptal edilerek, programdan alınmayacaktır.

• Kongreye sözel ve poster bildiri özetleri kabul edilecektir.

Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanmalıdır.

• Bildiri sunum dili Türkçe veya İngilizce olabilir.

• Sunum şekli Sözlü ya da Poster olarak belirtilmelidir.
Ancak bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre Bilimsel Kurul bildirinin sunum şeklini değiştirebilir.

• Bildiri özeti ÖZET BİLDİRİ MİZANPAJ Örneği'ne uygun olarak düzenlenip, MS Word formatında sistem üzerinden gönderilmelidir.

• Bildiri özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bu sınırlamaya sadece özet metni dahil olup, başlık, yazar isim ve kurumları ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
• Yazar isim ve soyadları (unvan yazılmaz) ile çalıştığı kurum sistemde ve ÖZET BİLDİRİ MİZANPAJ Örneği'nde eksiksiz olarak belirtilmeli ve sıralamalara dikkat edilmelidir.
Anahtar Kelimeler en az 3, en fazla 5 adet olmalıdır.

• Kongremize basılı şekilde getirilen Poster Bildirileri görsel sunum şeklinde sunulacaktır.
Poster içeriği Özet metnine ve boyutları standart boyutlara (70x100 cm.) uygun olmalıdır

• Eksik veya hatalı girilen bilgilerden yazarlar (Sorumlu/Sunucu Yazar) sorumludur.
• Bildiri sunumlarının program içindeki yeri ve şekline Bilimsel Kurul Üyeleri karar verir.
• Bildiri kabulleri konu ile ilgili belirlenmiş Bilimsel Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilecektir.
Bildirilerle ilgili tüm bilimsel ve hukuki sorumluluklar yazarlara aittir.

• Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

• Kaydı tamamlanmamış ve/veya sunulmayan bildiriler ile kongreye katılmayan Sorumlu/Sunucu Yazarların Bildirileri Kongre Bildiri Özet Kitapçığında yayınlanmayacaktır.