KONGRE KONULARI

Farmakoloji ve Toksikoloji
Antibiyotikler
Antibiyotik Dirençliliği
Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Akılcı İlaç Kullanımı
Antiparaziter İlaçlar
Farmakokinetik
Farmakodinami
Toksikokinetik/Toksikodinami
Çevre Toksikolojisi
Kirleticiler
İlaç Kalıntıları
Akuatik Toksikolojisi
Arılarda İlaç Kullanımı
Balıklarda İlaç Kullanımı
Nanoteknolojik İlaçlar
Farmakogenetik
Tek Sağlık
Biyoteknolojik İlaçlar
Fitoterapi
İn Vitro Toksikoloji
Veteriner İlaç Mevzuatı
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Eğitimi
Farmakoloji ve Toksikolojide Analitik Yöntemler
Alternatif ve Geleneksel Tedavi Yöntemleri
Deneysel Farmakoloji ve Toksikoloji
Farmakovijilans
Farmakoekonomi
Endokrin Bozucular
Epigenetik
Gelişimsel/Reproduktif Toksikoloji
Karışım Toksikoloji
Biyoinformatik ve İn Siliko Toksikoloji
Biyomarkerler
Antikanser İlaçları
Pestisitler
İnhalasyon/Okuler Toksikoloji
Yeni İlaç Geliştirme
Biyobenzer İlaçlar
İlaç Taşıyıcı Sistemler